ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 ร่วมงานกับเรา

Work with us
Senior Office Administrator
1 ตำแหน่ง (วันประกาศ 5 มี.ค. 2015) ใหม่ ! (New !)
อยากได้ เจ้าหน้าที่ (Senior Office Administrator) เก่งกล้าสามารถ มาช่วยดูแลประสานงานภายในบริษัทฯ 1 ตําแหน่ง ใครรู้ตัวว่า
 • ละเอียดรอบคอบถูกต้องแม่นยำที่สุด
 • มี Service Mind
 • รักในการทำงานด้านเอกสาร
 • และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เรายินดีมอบหมายหน้าที่สำคัญมาก ๆ ให้รับผิดชอบ
สาขาอาชีพ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง Senior Office Administrator
ลักษณะงาน พนักงานประจำ
Qualifications
 • Female, age 23 years old up.
 • Bachelor Degree related fields
 • At least 1 years of experience in Office Administrator or HR.
 • Able to work under height pressure
 • Pleasant personality, pro-active, enthusiastic, self motivated, Teamwork and very creative
 • Excellent communication and organizational skills.
 • Good English
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในด้านธุรการ หรือบัญชี หรือ HR รับรองว่าได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแน่นอน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงและแข่งขันกับเวลาได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือล้น มีความมุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถติดต่อประสานงานและจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป เช่น เอกสารบริษัท การจัดการด้านพัสดุ และการประสานงานด้านต่าง ๆ แต่ละฝ่าย
 • ประสานงานการรับสมัครพนักงานและเตรียมความพร้อมสำหรับ พนักงานใหม่และพนักงานลาออก ดูแลสวัสดิ์การพนักงาน
 • จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ควบคุม ดูแล และกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณของบริษัท
 • รับผิดชอบการ จัดเก็บรายได้ค่าโฆษณา รวมถึงเก็บเอสารที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับทางทีมขายและฝ่ายบัญชี ในการจัดซื้อสินค้าต่าง ๆ
 • และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภูมิภาค กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ -
จำนวน ไม่ระบุ
เงินเดือน ค่าเหนื่อย เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
สวัสดิการ ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ
วิธีการสมัคร E-Mail: info@thaiware.com | โทรศัพท์ : 02-635-0455 (คุณปุ๊ก)

รับสมัคร Marketing Executive

1 ตำแหน่ง (วันประกาศ 18 ก.พ. 2015) ใหม่ ! (New !)
สาขาอาชีพ การตลาด /สื่อสารการตลาด / โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง Marketing Executive
ลักษณะงาน พนักงานประจำ
Qualifications
 • Male or Female, age over 23 years old
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Marketing, Marketing Communication, Advertising or related field
 • 2 years of experience in Marketing Communication or Event Marketing preferably from online business.
 • Creative, enthusiastic, able to work under pressure, initiative and strong analytical skill
 • Good in English and computer skill
Job Responsibilities
 • Develop marketing strategy, event and media plan
 • Co-ordinate with all departments for promotional activities and campaigns
 • Plan and Implement marketing activities to support marketing campaign both internal and external
 • Monitoring and control the implementation of activities before, during and after the campaigns
 • Evaluate the performance of marketing activities in term of value return, sale performance & brand awareness
 • Responsible for planning and budgetary control of marketing activities and all media
 • Identify consumer insight opportunities that can be translated into creativity in marketing plans
 • Perform other duties as required to fulfill the job function
ภูมิภาค กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ ไม่ระบุ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
สวัสดิการ ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ
วิธีการสมัคร E-Mail: info@thaiware.com | โทรศัพท์ : 02-635-0455 (คุณปุ๊ก)

รับสมัครโปรแกรมเมอร์ Web Developer

1 ตำแหน่ง (วันประกาศ 18 ก.พ. 2015) ใหม่ ! (New !)
สาขาอาชีพ คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง ผู้พัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ (Web Developer)
ลักษณะงาน พนักงานประจำ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม และ พัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความถนัดในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และ มีความรู้ด้านฐานข้อมูลของ MySQL
 • มีความสามารถในการใช้งานภาษา SQL, CSS, JavaScript และ XML เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี Ajax โดยใช้ jQuery เป็นอย่างดี
 • หากมีรู้ความเข้าใจในการใช้งาน HTML5, CSS 3 ,Responsive Website ,Mobile Application และ .htaccess จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์พื้นฐาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเขียนโปรแกรม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ อาทิเช่น Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียดงาน
 • สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบต่างๆ บนเว็บไซต์
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, MySQL ตามมาตรฐานที่มีอยู่ และ ความต้องการที่มอบหมาย
 • ช่วยคิดค้นเสนอแนะ และ ออกแบบเว็บไซต์ Thaiware.com ในด้านต่างๆ
ภูมิภาค กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ 2 ปี
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
สวัสดิการ ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ
วิธีการสมัคร E-Mail: info@thaiware.com | โทรศัพท์ : 02-635-0455 (คุณปุ๊ก)
นักศึกษาฝึกงาน (AE Account Executive)
1 ตำแหน่ง (วันประกาศ 27 พ.ย. 2013)
สาขาอาชีพ การตลาด/การขาย/นิเทศ
ตำแหน่ง Junior Account Executive
ลักษณะงาน นักศึกษาฝึกงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องการขาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานกับลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 • จัดทำรายงานสรุปให้กับลูกค้า
 • เจรจาต่อรองกับลูกค้า
ภูมิภาค กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ 0 ปี
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
สวัสดิการ ไม่ระบุ
วิธีการสมัคร E-Mail: info@thaiware.com | โทรศัพท์ : 02-635-0455 (คุณปุ๊ก)
นักศึกษาฝึกงาน (Graphic Development)
1 ตำแหน่ง (วันประกาศ 15 ส.ค. 2013)
สาขาอาชีพ คอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟฟิค
ตำแหน่ง Graphic Development
ลักษณะงาน นักศึกษาฝึกงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator และ Flash เป็น
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์อยู่บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟฟิค
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบแบนเนอร์, โบว์ชัวร์, โปสเตอร์ , กราฟฟิคหน้าเว็บ
ภูมิภาค กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ 0 ปี
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
สวัสดิการ ไม่ระบุ
วิธีการสมัคร E-Mail: info@thaiware.com | โทรศัพท์ : 02-635-0455 (คุณปุ๊ก)
นักศึกษาฝึกงาน (Web Content Editor)
2 ตำแหน่ง (วันประกาศ 1 ส.ค. 2013)
สาขาอาชีพ คอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง Web Content Editor
ลักษณะงาน นักศึกษาฝึกงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความสนใจอ่านข่าวสาร และความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีอยู่เสมอ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ดูแลข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
ภูมิภาค กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ 0 ปี
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
สวัสดิการ ไม่ระบุ
วิธีการสมัคร E-Mail: info@thaiware.com | โทรศัพท์ : 02-635-0455 (คุณปุ๊ก)
นักศึกษาฝึกงาน (Sales E-Commerce)
1 ตำแหน่ง (วันประกาศ 1 ส.ค. 2013)
สาขาอาชีพ การตลาด / การขาย
ตำแหน่ง Sales E-Commerce
ลักษณะงาน นักศึกษาฝึกงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ดูแลรายการสินค้าใน Thaiware Shop
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
ภูมิภาค กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ 0 ปี
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
สวัสดิการ ไม่ระบุ
วิธีการสมัคร E-Mail: info@thaiware.com | โทรศัพท์ : 02-635-0455 (คุณปุ๊ก)
แผนที่ไทยแวร์ (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :
 
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
เลขที่ 69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3
ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สนใจสมัคร :
 
ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-Mail : info@thaiware.com
โทรศัพท์ : 02-635-0455 โทรสาร : 02-635-0745
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2015 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996